Zaznacz stronę

Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.18 r220413. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dodano obsługę wyciągów bankowych z mBank w formacie MT-940.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono przenoszenie formy płatności z dokumentu WZ przy wystawianiu faktury z “WZ z płatnościami”;
 • Moduł dodatkowy – Import dokumentów do Magazynu z pliku EPP (EDI++, Subiekt) – usprawniono podpowiadanie nazwy produktu;
 • Moduł dodatkowy – Import dokumentów do Magazynu z pliku EPP (EDI++, Subiekt) – usprawniono podpowiadanie stawki VAT w przypadku, w którym, w słowniku jest inna stawka niż w pliku importu;
 • Moduł dodatkowy – Import dokumentów do Magazynu z pliku EPP (EDI++, Subiekt) – usprawniono określane ceny zakupu i sprzedaży.

Moduły księgowe:

 • Zmieniono przenoszenie danych z załącznika PIT-O dla odliczenia termomodernizacyjne i wpłaty na IKZE do pola 35 (PIT-36L);
 • Przy eksporcie pliku DRA do płatnika zmniejszono do 2 ilość miejsc po przecinku;
 • Usprawniono generowanie zestawienia rozliczenia podatków do zapłaty na raporcie „Rozliczenie podatnika” przy rozliczeniu liniowym kwartalnie;
 • W modułach księgowych przy dodawaniu wpisu przeniesiono na górę okna przyciski: F5 / F6 oraz Anuluj oraz usunięto zawijanie tekstu w opcjach ulgi za złe długi, co sprawia, że okno mieści się na minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768;
 • Zmieniono sposób liczenia podstawy do składki zdrowotnej na raporcie “Rozliczenie ZUS”. Na raporcie pobierane są sumy dochodów z miesięcy poprzednich co zrealizowane jest jako pobranie największej wartości narastająco z miesięcy poprzednich, bo daje to taką samą kwotę, co pobranie sumy dochodów z miesięcy poprzednich;
 • Przy dodawaniu właściciela w księgowości dodano sprawdzanie, czy w module Kadry i Płace są właściciele niepowiązani i dodano pytanie, czy od razu ich nie powiązać;
 • Zmieniono składkę wypadkową z 1,8% na 1,67% dla klientów, którzy nie korzystali z modułu Kadry i Płace. Przy aktualizacji bazy sprawdzane jest, czy jest zdefiniowany jakikolwiek pracownik w module Kadry i Płace. Jeżeli jest, to nic nie zmieniamy, ale jeżeli nie ma żadnego pracownika, to znaczy, że nikt nie korzysta z modułu Kadry i Płace i w takim przypadku w ustawieniach placowych w ostatniej wersji ustawień zmieniana jest stawka wypadkowa na 1,67%.

Moduł Delegacje:

 • Przy wystawianiu delegacji zagranicznej przywrócono możliwość wprowadzenia waluty.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ