Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.20 r220511. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dla kas fiskalnych Elzab dodano możliwość importu większej ilości kodów kreskowych dla danego towaru;
  • Usprawniono możliwość wystawienia pro formy oraz faktury zaliczkowej w oknie głównym w przypadku, gdy ustawiony jest parametr, aby nie sprzedawać bez skutku magazynowego (Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Magazyn → pozycja: Sytuacja, gdy występują braki ilościowe na dokumencie – Nie pozwalaj wystawić dokumentu);
  • Akcyza węglowa – dodano „oświadczenie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”;
  • Usprawniono wyświetlanie komunikatu ostrzegającego o możliwości wystawienia dokumentu z pozycjami z ujemnymi wartościami w przypadku zmiany cennika z PLN na inną walutę.

Moduły księgowe:

  • Poprawiono literówkę w opcji Raporty → Rozliczenie ZUS;
  • Przy generowaniu deklaracji CIT-8/0 wer.17 dodano sprawdzanie czy poprawnie generują się pola dat 170 i 169.

Moduł Środki Trwałe:

  • Usprawniono amortyzację jednorazową w sytuacji, gdy stosowana jest pomoc de Minimis. Gdy jest zaznaczone pole “Pomoc de Minimis” oraz jest wpisana kwota odpisu de Minimis, jako kwota odpisu jednorazowego zostanie przyjęta wpisana kwota de Minimis. Jeśli kwota de Minimis przekracza limit roczny ze słownika, to zostanie przyjęta kwota limitu rocznego ze słownika;
  • Dodano blokowanie przycisków ze strzałkami, służącymi do przechodzenia między środkami trwałymi, podczas dodawania i edycji danych środka trwałego;
  • Dodano blokowanie filtrów środków trwałych oraz pola daty kontekstowej podczas dodawania i edycji danych środka trwałego.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.