Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.22 r220524. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dostosowano program do pobierania kursów walut po wprowadzeniu zmian na serwerach NBP;
 • Na raportach „Zestawienie należności (zobowiązań) i płatności (wg daty płatności)” dodano uwzględnianie kompensat;
 • W przelewach do Urzędu Skarbowego dodano możliwość zmiany mikrorachunku firmy jak i współwłaścicieli.

Magazyn:

 • Usprawniono podpowiadanie daty VAT przy włączonym parametrze „Rozliczanie VAT metodą kasową” dla faktur zaliczkowych.

Moduły księgowe:

 • W module Księga Handlowa we właścicielach dodano konfigurację PIT, gdzie można określić z jakiej definicji sprawozdania finansowego mają być brane przychody i koszty. Ponadto w raportach dodano „Rozliczenie PIT”, gdzie są dostępne zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych. Na tych raportach kwoty przychodów i kosztów brane są według obliczania sprawozdań finansowych;
 • W module Księga Handlowa dodano raport „Rozliczenie ZUS”, który korzysta z danych płacowych podobnie jak w KPiR;
 • Na wydruku „Rozliczenie ZUS” zmieniono pole z zakresem dat na prezentację miesiąca i roku;
 • Dodano mechanizm zatwierdzania zapisów w danym miesiącu.
  Wprowadzony został dodatkowy mechanizm zamykania i otwierania okresów (w narzędziach administracyjnych opcja Zarządzanie okresami). Użytkownicy mogą korzystać ze starego mechanizmu tylko zatwierdzania wpisów w takiej formie, jaka istniała dotychczas. Mechanizm zamykania okresów pozwala zamknąć dowolny okres w zakresie dat. Zamykanie okresów sprowadza się do tego, że w zamkniętym okresie nie można dodawać, edytować i usuwać zapisów księgowych i VAT-owskich, co skutkuje tym, ze zamknięty okres jest niezmienialny w żaden sposób w zakresie zapisów księgowych i VAT.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie amortyzacji liniowej po zmianie współczynnika zwiększającego;
 • Usprawniono obliczanie amortyzacji w sytuacji, gdy po wprowadzeniu zmiany współczynnika zwiększającego, podatkowy współczynnik zwiększający różni się od księgowego współczynnika zwiększającego.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.