Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.25 r220705. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono zapamiętywanie wybranego wzorca wydruku dla faktur zaliczkowych i faktur końcowych do zaliczek, które są ustawiane w kartotekach tych dokumentów.

Moduły księgowe:

 • Zmiany od 1.07.2022 r.:
  1. Dodano możliwość przejścia z Ryczałtu na KPiR. Funkcjonalność sprawdza, czy nie ma księgowań po 30.06.2022 i jeżeli tak, to ustawia datę do na 30.06.2022 oraz zakłada nowy rok dla KPiR od 01.07.2022 r. do końca wcześniej skracanego roku. Zmiana dostępna jest latach obrachunkowych w module Ryczałt;
  2. Zasady odliczania części składki zdrowotnej.
  Aby odliczyć część zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy do składki zdrowotnej należy to ująć w kosztach (nie można jej ująć w odliczeniach), a więc w księgowaniu w KPiR. W przypadku właściciela z udziałem 100%, składki zapłacone przez niego można ująć w kosztach całej firmy. Problem powstaje w sytuacji, gdy firma ma kilku właścicieli i zapłaconej składki nie można zaksięgować w KPiR w kosztach. Rozwiązanie zagadnienia z właścicielami firmy:
  – Jeżeli jest jeden właściciel 100%, to odliczenie należy zaksięgować w koszty i wtedy będzie to uwzględnione zarówno do podstawy opodatkowania jak i do podstawy do zdrowotnego.
  – Jeżeli jest kliku właścicieli, to z ustawy wynika, że konkretny właściciel nie powinien ująć tego odliczenia od podstawy zdrowotnej (nie możemy tego wpisać w odliczeniach). W takim przypadku właściciel może skorzystać jedynie z odliczenia tej składki od podstawy opodatkowania. Należy wówczas wpisać odliczaną kwotę w odliczeniach właściciela od podstawy w drugą lub trzecią pozycję (nie z tytułu ZUS).
  – Jeżeli jest kilku właścicieli i jednak użytkownik systemu stwierdzi, że on jednak chce odliczać tą składkę od podstawy zdrowotnego (np. Ministerstwo Finansów opublikuje jakąś interpretację), to odliczenie wpisujemy w pozycję pierwszą (z tytułu ZUS), wówczas użytkownik musi sam zmodyfikować kwotę w tej pozycji (samodzielnie obliczyć i do kwoty z pozycji 1 podpowiadanej przez DGCS System dodać odliczaną składkę i tą sumę ręcznie wpisać w pozycję 1).
  3. Zmiany obliczania podatku:
  – We właścicielach zostawiony znacznik “Wyłącz ulgę dla klasy średniej”, który ma zastosowanie tylko do zaliczek historycznych, a więc liczonych jedynie za okres do końca maja.
  – W “Zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali miesięcznie” zmienione liczenie zaliczki od danych czerwcowych do końca roku 2022 (kwota narastająco ulgi dla klasy średniej zostaje taka jak w maju i zmieniona stawka podatku na 12%). Zaliczki historyczne (od stycznia do maja) pozostają bez zmian (jest ulga dla klasy średniej i stawka 17%).
  – W “zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali kwartalnie” zmieniono liczenie zaliczki od danych z II kwartału do końca roku 2022 (kwota narastająco ulgi dla klasy średniej zostaje taka jak w I kwartale i zmieniona stawka podatku na 12%). Zaliczki historyczne (I kwartał) pozostają bez zmian (jest ulga dla klasy średniej i stawka 17%).
  Dodatkowo zostały dodane raporty “Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych” według skali miesięczny i kwartalny, gdzie cały rok jest liczony według nowych zasad (nie ma ulgi dla klasy średniej i stawka 12%).
  – Raport “Rozliczenie podatnika” działa tak, jak zmieniane zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych.
  – Raporty “Rozliczenie ZUS” pozostają bez zmian z wyjątkiem, gdy podatnik przeszedł z ryczałtu na zasady ogólne (wg skali). W takim przypadku powstał rok obrachunkowy na KPiR od 1 lipca, więc na raporcie za lipiec podstawa będzie 0 i składka będzie 0.
  – Raport “Rozliczenie KPiR według właściciela”. Pozostawiono istniejący (stare zasady) i dodano kolejny na nowych zasadach.
 • Dostosowano podsumowanie raportu Ryczałtu do wzoru określonego przez Ministerstwo Finansów;
 • Przy eksporcie danych początkowych poprzez plik XML dodano domyślne zapisywanie rozszerzenia dla zapisywanego pliku;
 • Przy Dekretach XML w wersji 2.0 dodano obsługę oznaczenia procedur WSTO_EE i IED oraz obsługę daty wpływu przy dokumentach zakupu;
 • Usprawniono generowanie deklaracji CIT-8 wer.31 o przenoszenie kwoty do pola 108 z pola 117 CIT-8/0 wer.17.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.