Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.26 r220727. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

  • Przy generowaniu pliku JPK KR dodano pomijanie pustych znaków w opisie zaksięgowanego dekretu oraz zmieniono podgląd danych XML na bardziej przejrzysty z wykorzystaniem zakładek;
  • W opcji „Raporty → Rozliczenie ZUS” dodano podpowiadanie miesiąca z ustawionego miesiąca rozrachunkowego;
  • W module Ryczałt ustawiono wzorzec księgowania dla ujemnych różnic kursowych oraz księgowanie ujemnych kwot według tego wzorca.

Moduły Kadry i Płace:

  • Dodano możliwość rozliczania pracowników oddelegowanych – tzw. „Pakiet Mobilności” (instrukcja tutaj).

Moduły Środki Trwałe:

  • Usprawniono obliczanie wartości początkowej przy drukowaniu dowodu modernizacji w sytuacji, gdy przed daną modernizacją były jeszcze inne modernizacje;
  • Usprawniono sprawdzanie poprawności dat podatkowych przy dodawaniu i edycji środków trwałych – wyłączono sprawdzanie dat podatkowych w sytuacji, gdy podatkowa metoda amortyzacji to „Brak”;
  • Przywrócono możliwość nadawania uprawnień dotyczących modułu Środki trwałe.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.