Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.27 r220808. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość generowania pliku JPK-EWP (3) 1-1.

Moduły Kadry i Płace:

 • Usprawniono wyświetlanie ostrzeżenia o zmianie podstawy zdrowotnej właściciela w zakładce „Ustawienia płacowe” w kartotece pracowników dla osób ze statusem „Właściciel” lub „Wspólnik”;
 • Usprawniono zmianę daty wypłaty na rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 • W oknie składników definiowalnych zmieniono opis pola oznaczającego, czy składnik jest opodatkowany mimo zwolnienia podatkowego na „Opodatkowany mimo zwol. pod.”;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatów przy obliczaniu zaliczki na podatek w sytuacji, gdy naliczono zaliczkę na podatek od składników opodatkowanych mimo zwolnienia podatkowego;
 • W eksporcie do KEDU (RCA) dodano obliczanie podstawy zdrowotnej osób współpracujących jako 75% kwoty z pola „Podst. zdrow. właściciel” w oknie ustawień płacowych pracownika. Przy próbie ręcznej zmiany tej wartości zostanie wyświetlony stosowny komunikat z ostrzeżeniem;
 • Usprawniono edycję ustawień płacowych dla osób ze statusem „Właściciel” lub „Wspólnik”;
 • Dodano możliwość stosowania zwolnienia od podatku dla: urlopów macierzyńskich, urlopów ojcowskich oraz urlopów rodzicielskich, na listach płac wypłacanych od 01.07.2022.
  Dla osób z jednym ze zwolnień:
  -„Zerowy PIT dla rodzin 4+”,
  -„Zerowy PIT dla seniorów”,
  -„Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski”,
  zasiłki związane z ww. typami absencji nie są opodatkowane.
  Dla osób do 26 lat, aby zastosować zwolnienie od podatku dla zasiłków macierzyńskich, należy wprowadzić nowy wniosek: „Zerowy PIT od macierzyńskiego dla osoby poniżej 26 lat”. Wnioski/oświadczenia o zwolnieniach podatkowych można dodawać w kartotece pracowników, w zakładce „US/Zwolnienia podatkowe”. Nowy wniosek obowiązuje od 01.07.2022.
 • Wyłączono mechanizm zerowania ulgi przy przekroczeniu progu podatkowego dla list płac wypłacanych w roku 2022 lub później;
 • Ze względu na wyłączenie ulgi dla klasy średniej oraz dwutorowego liczenia zaliczki na podatek od 01.07.2022 r., ograniczono do 30.06.2022 r. włącznie ważność następujących wniosków:
  -„Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej” – obecnie obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.,
  -„Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek” – obecnie obowiązuje od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
 • Dodano możliwość filtrowania po dacie realizacji w zakładce „Daty dokonania wpłat do IF” w oknie „Lista płac” – „PPK status i parametry osoby”. Dostępne są następujące opcje:
  -„W roku” – wyświetla daty dokonania wpłat do IF w aktywnym roku wg daty kontekstowej (w prawym górnym rogu ekranu),
  -„W miesiącu” – wyświetla daty dokonania wpłat do IF w aktywnym miesiącu,
  -„Wszystkie” – wyświetla wszystkie daty dokonania wpłat do IF.
  Domyślna opcja to „W roku”.
 • Usprawniono sprawdzanie, czy osoba skończyła 26 lat przy dodawaniu i edycji wniosków o zwolnienie podatkowe:
  -„Zerowy PIT dla rodzin 4+”,
  -„Zerowy PIT dla seniorów”,
  -„Zerowy PIT przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski”.
  Zapisywanie ww. wniosków jest blokowane, jeśli w co najmniej jednym dniu w okresie obowiązywania wniosku obowiązuje ulga 26-.
 • Usprawniono sprawdzanie, czy osoba skończyła 26 lat przy dodawaniu i edycji wniosku „Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych”. Przy zapisywaniu wniosku jest wyświetlane ostrzeżenie, jeśli w co najmniej jednym dniu w okresie obowiązywania wniosku obowiązuje ulga 26-.

Moduły Środki Trwałe:

 • Usprawniono wyszukiwanie środków trwałych w kartotece środków trwałych w sytuacji, gdy w szukanym tekście znajdują się polskie znaki.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.