Zaznacz stronę

Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.01 r221214. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Przywrócono wyświetlanie aktualnego numeru dokumentu w parametrach dokumentów.
  • Usprawniono działanie tłumaczeń dokumentów a także dodatkowych opisów nad i pod podpisami, grafik w stopce oraz szablonów e-mail.

Moduły księgowe:

  • Przywrócono możliwość edycji zapisu na zakładce VAT.
  • Dodano obsługę PIT-36 wer.30 w e-deklaracjach.
  • Dodano nowy schemat (3-0) przesyłanie e-deklaracji PIT-4R wer.12.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ