Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.04 r221219. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dla dokumentów zapłaconych „gotówką” przywrócono możliwość edycji dokumentów wydania i zmniejszania ilości towarów oraz usuwania pozycji na wystawionym dokumencie.
  • Przywrócono zapisywanie ustawień w przypadku korzystania z aplikacji SerweryM2M.
  • Przywrócono podpowiadanie przez System kwoty w polu Zapłacono po edycji dokumentu wydania.
  • Usprawniono przełączanie cennika na domyślny przy zaznaczonym parametrze w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Ceny i cenniki → „Pytaj, czy przełączyć ceny na domyślne po zakończeniu wystawiania dokumentu”.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.