Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.05 r221222. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono sprawdzanie cena sprzedaży poniżej cen zakupu dla dokumentów walutowych wystawianych w oknie głównym.
 • Przywrócono zapamiętywanie parametru dot. zapisywania cen sprzedaży po wystawieniu dokumentu zakupu w oknie głównym.
 • Usunięto podwójny wydruk numeru konta bankowego na dokumencie „pro forma”.
 • Usunięto podwójny wydruk numeru konta bankowego na dokumencie „oferta”.

Moduły księgowe:

 • Dodano pełną obsługę PIT-36L wer.19 wraz z e-deklaracjami.

Moduł Kadry i płace:

 • Dodano deklarację PIT-11 wer.29 wraz z obsługą w e-Deklaracjach.
 • Usprawniono obliczanie składnika „Przychód zwolniony” (zwol. pod.) w sytuacji, gdy osoba ma zwolnienie podatkowe obowiązujące w części roku (zamiast od początku roku) i w tej części roku, kiedy nie obowiązuje zwolnienie podatkowe, ma dochód z PPK.
 • Usprawniono obliczanie dochodu z PPK zwolnionego z podatku.
 • Usprawniono obliczanie procentu podatku w sytuacji, gdy osoba jest zarejestrowana w PPK.
 • Dodano dane świąt na rok 2023.
 • Usprawniono obliczanie podstawy emerytalno-rentowej.
 • Dodano nowy wzór deklaracji o rezygnacji z PPK. Zachowano również możliwość korzystania z dotychczasowego wzoru.
 • Dodano deklarację PIT-2 wer.9.
 • Dodano również komunikaty z ostrzeżeniem dotyczącym daty wypełnienia:
  – jeśli deklaracja PIT-2 wer.8 ma datę wypełnienia po 31.12.2022 r.;
  – jeśli deklaracja PIT-2 wer.9 ma datę wypełnienia przed 01.01.2023 r.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.