Zaznacz stronę

Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.06 r230102. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Na wydruku faktury pro forma przywrócono możliwość wydruku IBAN i SWIFT.
  • Na wydruku faktury zaliczkowej przywrócono możliwość wydruku IBAN i SWIFT.
  • Usprawniono odświeżanie pola zapłacono przy przechodzeniu pomiędzy dokumentami WZ.
  • Przywrócono możliwość edycji dokumentu WZ z płatnością, z którego wystawiono FV a następnie ją usunięto.
  • Przywrócono logowanie przy imporcie danych z pliku Excel.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ