Zaznacz stronę

Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.07 r230104. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono przechodzenie pomiędzy pozycjami w oknie głównym po edycji pozycji.
  • Usprawniono wystawienia zwrotu zaliczki, która była wystawiona na 100%
    wartości.

Moduł Kadry i Płace:

  • Dodano aktualne wartości zmiennych finansowych na rok 2023.
  • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń na rok 2023 w wysokości 22,80 zł.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ