Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.09 r230111. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano drukowanie opisów dodatkowych (przed i za podpisem) na dokumencie WW (wydanie wewnętrzne);
  • W oknie głównym ukryto pola z datą VAT dla not obciążeniowych i uznaniowych;
  • Przywrócono możliwość wydruku oświadczenia nabywcy produktów węglowych.

Moduł Kadry i Płace:

  • Usprawniono przesyłanie deklaracji PIT-11 wer.29 dla obcokrajowca, który nie posiada NIP ani PESEL. Po zmianie wysyłany PESEL zbudowany jako 'yyMMdd00000′, gdzie yyMMdd to data urodzenia pracownika;
  • Usprawniono sprawdzanie maksymalnej podstawy ZUS przy obliczaniu podstawy emerytalno-rentowej oraz przy obliczeniach dla pracowników oddelegowanych.

Moduł Delegacje:

  • Uaktualniono kwoty diety oraz stawki w kilometrówce.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.