Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.10 r230116. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Wprowadzono zmiany w systemie notatek:
     – W oknie dodawania notatek dodano znacznik, czy ma być określony ostateczny termin zamknięcia. Jeżeli tak, to użytkownik może określić datę ostatecznego terminu zamknięcia notatki. W oknie podglądu notatki też ta dana jest widoczna, ale niemożliwa już do edycji.
     – W kartotece notatek dodano opcję pokazania dokumentu powiązanego z wybrana notatką.
     – Na starcie modułów księgowych po zalogowaniu użytkownika dodano wyświetlenie okna z następującymi notatkami:
       a) Wszystkie nieprzeczytane notatki danego użytkownika,
       b) Wszystkie niezamknięte notatki, ale z określonym „Ostatecznym terminem zamknięcia” jeżeli ten termin będzie za tydzień.
  Jeżeli lista notatek będzie pusta okno nie pojawi się. Okno można zamknąć, ale z tego poziomu można podejrzeć każdą notatkę i wykonać te same czynności, co w opcji podejrzenia notatki. Notatki są sortowane na początku po ostatecznym terminie zamknięcia (najbardziej pilne) i następnie po dacie dokumentu. Notatki bez ostatecznego terminu realizacji są prezentowane na końcu również posortowane po dacie dokumentu.

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono możliwość edycji pozycji w kartotece faktur zakupowych.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy schemat (1-1) wysyłki e-deklaracji PIT-36L wer.19.

Moduły Środki Trwałe:

 • Dodano repozytorium dokumentów do Kartoteki Środków Trwałych.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano obsługę ulgi do umów cywilnoprawnych w indywidualnych ustawieniach płacowych poszczególnych osób przy imporcie danych pracowników do / eksporcie danych pracowników z pliku *.xls;
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-8AR wer.12 wraz z obsługą w e-deklaracjach;
 • Usprawniono wyświetlanie szczegółów absencji dla pozycji listy płac. Okno szczegółów absencji jest dostępne w oknie edycji listy płac, aby je wyświetlić, należy kliknąć przycisk „Szczegóły…” i wybrać opcję „Szczegóły absencji”;
 • Ulepszono opisy w nagłówkach kolumn w tabeli w oknie szczegółów absencji.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.