Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.12 r230131. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Umożliwiono edycję zamówienie w przypadku dokonania zwrotu zaliczki na 100% wartości zaliczki wystawianej od netto i wystawienie później zwykłej faktury.
 • W słowniku użytkowników wyświetlono nazwy działu i stanowiska;
 • W oknie głównym przywrócono działanie zmiany ceny / ilości pozycji (skróty klawiszowe: HOME, INSERT).

Moduły księgowe:

 • W module Ryczałt zmieniono opis w podsumowaniu przychodów na “Suma przychodów od początku miesiąca”;
 • Poprawiono obliczanie podatku w polu 306 w deklaracji PIT-36 wer.30;
 • Zaprezentowane dane dokumentów rozliczeniowych (kompensat) w opcji Rozrachunki → Rozrachunki pełne w środkowej opcji „Dokumenty rozliczające”.
  Kompensaty w tym polu były nie widoczne, gdy była wystawiona faktura sprzedaży i zakupu w module Magazyn.
  Następnie te dokumenty były automatycznie zaksięgowane w module księgowym oraz między nimi zrobiona kompensata, ale kompensata nie była jeszcze zaksięgowana
 • Uaktualniono certyfikat klucza publicznego dla serwera JPK.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących ustania stosunku prawnego przy liczeniu pracowniczych list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych. Dla pracowniczych list płac, jeśli dla danego pracownika data zwolnienia jest przed datą wypłaty listy płac, program wyświetli ostrzeżenie po przeliczeniu pozycji listy płac. Dla rachunków do umów cywilnoprawnych, jeśli data wypłaty rachunku jest po zakończeniu umowy, program wyświetli ostrzeżenie przy zapisywaniu rachunku. Komunikaty zawierają odnośnik do dokumentu z objaśnieniami.

  Do menu: Pomoc → Instrukcje dodano instrukcję dotyczącą kryterium ustania stosunku prawnego: “Kadry_iPlace-_ustanie_stosunku_prawnego.pdf”.

  Do ustawień płacowych (Konfiguracja → Ustawienia płacowe → Podstawowe) dodano pole “Wyświetlanie ostrzeżeń o ustaniu stosunku prawnego”, które pozwala włączyć / wyłączyć wyświetlanie ww. ostrzeżeń. Domyślnie pole jest zaznaczone (wyświetlanie ostrzeżeń jest włączone).

Moduł Środki Trwałe:

 • Dodano do raportów informacje o ustawionych filtrach “MPK” oraz “Cechy”;
 • Usprawniono podpowiadanie podatkowego współczynnika zwiększającego po wybraniu KŚT przy dodawaniu zmiany stawki;
 • Ulepszono wygląd planu amortyzacji (układ B) w sytuacji, gdy dla danego ŚT wprowadzono zmiany stawek oraz likwidację;
 • Ulepszono układ spisu z natury w celu usprawnienia drukowania długich numerów inwentarzowych środków trwałych.

 

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.