Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.16 r230214. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wyświetlanie podsumowania przy dokumentach WZ w walucie.

Moduły księgowe:

 • Drugie odliczenie od podstawy właściciela jest odliczeniem z tytułu składki zdrowotnej. Dodano przenoszenie tej kwoty w pole 104 na deklaracji PIT-28 wer.25 i w pole 41 na deklaracji PIT-36L wer.19;
 • Dodano nową wersje deklaracji AKC – WW;
 • Usprawniono generowania pliku XML do deklaracji VIU-DO.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano nową wartość zmiennej finansowej „Podstawa zdrowotna właściciel” na rok 2023 w wartości 6965,94 zł. Podstawę o wartości 6221,04 zł ograniczono w czasie do 31.12.2022. Nowa wartość jest uwzględniona w obliczeniach w zakładce „Podstawa zdrowotna właściciel” w kartotece pracowników.

  Uwzględniono wyjątek przy obliczaniu podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych za styczeń 2023. W opisanej sytuacji minimalna składka wynosi 270,90 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna za styczeń 2023 wynosi nadal 3010 zł.

  Dopiero od składek za luty 2023 przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych minimalna składka wynosi 314,10 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna wynosi 3490 zł.

  Dla osób współpracujących obliczanie wartości 75% następuje przy eksporcie do KEDU (RCA):
  → podstawa zdrowotna jest obliczana jako 75% zmiennej finansowej „Podstawa zdrowotna właściciel” na rok 2023 – standardowo 75% z wartości 6965,94 zł = 5224,46 zł;
  → składka zdrowotna jest obliczana jako 9% podstawy wymiaru składki – standardowo 9% z wartości 5224,46 zł = 470,20 zł.

 • W oknie list płac dodano wyświetlanie komunikatu po kliknięciu przycisku „Wydruki” w sytuacji, gdy nie wybrano listy płac;
 • W oknie list płac dodano wyświetlanie komunikatu po kliknięciu przycisku „Usuń” w sytuacji, gdy nie wybrano listy płac do usunięcia;
 • Usprawniono automatyczne generowanie list płac na nowy rok i wyświetlanie kreatora list płac w sytuacji, gdy w danym roku użytkownik dodał już listę płac prezentującą dane z rachunków do umów cywilnoprawnych (w oknie umów cywilnoprawnych, na zakładce „Lista”);
 • Ulepszono układ okna edycji składników zmiennych w czasie;
 • W zakładce umów cywilnoprawnych wprowadzono wymuszanie: zapisania danych, anulowania zmian lub pozostania na zakładce w sytuacji, gdy podczas dodawania lub edycji danych na jednej z podzakładek* następuje próba: przejścia na inną zakładkę, zamknięcia zakładki, zmiany modułu lub zamknięcia programu

  *Zmiana dotyczy dodawania lub edycji danych na podzakładkach: „Umowa”, „Ewidencja godzin”, „Rachunki”, „Lista”.

 

 • Usprawniono obliczanie podstawy miesięcznej w sytuacji, gdy w styczniu podstawa miesięczna powinna być przepisana z grudnia poprzedniego roku;
 • W kartotece pracowników, w zakładce „Podstawa zdrowotna właściciel”, w podzakładce „Zasady ogólne” wyłączono wyświetlanie komunikatu o konieczności ustawienia odpowiedniej formy opodatkowania w sytuacji, gdy użytkownik rozpoczął edycję dochodu z poprzedniego miesiąca, ale nie nastąpiła zmiana wartości;
 • W kartotece pracowników, w zakładce „Podstawa zdrowotna właściciel”, w podzakładce „Zasady ogólne” dodano przepisywanie formy opodatkowania z lutego na kolejne miesiące do końca roku wraz z przeliczaniem należnej składki;
 • W kartotece pracowników, w zakładce „Podstawa zdrowotna właściciel”, w podzakładce „Zasady ogólne” dodano zerowanie: dochodu z poprzedniego miesiąca, podstawy wymiaru składki i należnej składki po zmianie formy opodatkowania na „Nie dotyczy”.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.