Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.17 r230220. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

 • W opcji Konfiguracja → Właściciele ustawiono teksty odliczeń od podstawy w pierwszej i drugiej pozycji;
 • Odblokowano typy operacji dla wzorca księgowania „Raport kasowy” i pozostawiono możliwość zdefiniowania dodatkowego warunku księgowania z wyborem Kasy;
 • W opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Parametry dekretacji dodano parametr „Pozwalaj na księgowania na analitykach pośrednich”, który w zależności od ustawień pozwala lub nie pozwala księgować ręcznie na analitykach pośrednich.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość generowania wydruku z informacją o automatycznym wznowieniu wpłat do PPK. Opcja jest dostępna:
       – w menu: “Dokumenty” – “PPK” – “Autozapis do PPK”;
       – oraz w oknie: “Lista płac” – “PPK status i parametry osoby” – zakładka “Parametry i historia uczestnika” – sekcja “Historia uczestnika PPK” – przycisk “Wydruki” – “Autozapis do PPK”.

  Osoby spełniające kryteria automatycznego wznowienia wpłat do PPK to:
       – osoby ze statusem: “Do rezygnacji”, “Rezygnacja” lub “Rezygnacja bez rejestracji”, które nie ukończyły 70 roku życia w dniu 01.04 w roku z wybranej daty;
       – osoby ze statusem “Nie dotyczy” między 18 rokiem życia (do wybranej daty) a 55 rokiem życia (do dnia 01.04 w roku z wybranej daty).

  Dla pozostałych osób program wyświetla pytanie, czy drukować informację.

 • Usprawniono odświeżanie listy pracowników w oknie “Czas pracy” – “Dni zasiłkowe” po przejściu do kartoteki pracowników, usunięciu pracownika i ponownym wejściu do okna dni zasiłkowych;
 • Usprawniono wybór pracowników przy generowaniu zaświadczenia o zatrudnieniu.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.