Zaznacz stronę

Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.19 r230307. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono możliwość usuwania grupy towarowej w przypadku, gdy ustawiono rabat dla grupy;
  • Poprawiono literówkę w nazwie zakładki „Zamówienia od klienta”.

Moduły księgowe:

  • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8ST wer.1 wraz z załącznikami CIT-A wer.1 oraz ORD-ZU w przypadku korekty;
  • Usprawniono wysyłkę e-deklaracji CIT-8/0 w przypadku, gdy wypełnione jest pole 98B.

Moduł Kadry i Płace:

  • W oknie umów cywilnoprawnych, na zakładce “Lista” dodano wyświetlanie komunikatu po kliknięciu przycisku “Usuń” jeśli nie wybrano listy do usunięcia;
  • Usprawniono automatyczne przewijanie przy obliczaniu list płac zawierających wielu pracowników;
  • Usprawniono pobieranie danych do dokumentów dostępnych w menu “Dokumenty” – “PPK” w sytuacji, gdy dla pracowników były stosowane zmiany wartości składników zapamiętanych w czasie;
  • Usprawniono drukowanie daty na dokumentach z menu “Dokumenty” – “PPK”.

Moduł Środki Trwałe:

  • W raporcie z OT obrócono orientację z pionowej na poziomą i dostosowano wielkości pól, tak aby były w pełni widoczne treści.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ