Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.20 r230320. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono działanie „metody kasowej” do wystawianych dokumentów z wprowadzoną wartością w polu zapłacono > 0 i brakiem dokumentu kasowego;
 • Przy braku wyświetlania stanów zerowych w magazynie i realizacji zamówienia w oknie głównym z towarem, którego nie widać w asortymencie usprawniono edytować ilości asortymentu;
 • Usprawniono zachowanie pola „Domyślna forma płatności” w słowniku kontrahentów w podzakładce „Dane dodatkowe” w przypadku wielokrotnego przechodzenia pomiędzy zakładkami;
 • W słowniku kontrahenta ukryto pola: „Nr domu/Mieszkania” oraz opcje „Aktualizuj adres kontrahenta”;
 • Poprawiono literówkę w zakładce „Nabywca / Odbiorca” jest tekst „Gen. plan cykliczny”;
 • Usprawniono działanie edycji pozycji wystawianego w oknie głównym dokumentu w przypadku braku towaru w liście asortymentu.

Moduły księgowe:

 • Dodano nową wersję schematu (wersja 2-0E) wysyłki e-Deklaracji dla CIT-8 wer.32;
 • Usprawniono edycję wzorca księgowania. W poprzedniej wersji przy edycji wzorca księgowania i zmianie wartości w polu „Winien” lub „Ma” usuwane było konto analityczne;
 • Przy generowaniu rozrachunku podczas dodawania wpisu w Księdze Handlowej ustawiono kursor na dacie płatności;
 • Przy wprowadzaniu zakupu VAT marża dodano sprawdzanie czy wypełniona została kwota VAT marża na zakładce „Oznaczenia”. Jeżeli pole nie zostało uzupełnione wówczas wyświetla się ostrzeżenie;
 • Usprawniono wyświetlanie kwot dla zapisów bez VAT w opcji „Sprawdzania księgowań”;
 • W raportach rozrachunków wszędzie, gdzie w parametrach raportu jest data dokumentu czy termin płatności zmieniono opis: „data dokumentu do dnia” i „termin płatności do dnia”;
 • Zablokowano przenoszenie tytułu płatności do opisu konta syntetycznego po edycji zaksięgowanego wyciągu bankowego;
 • W menu Konfiguracja zgrupowano w jednym podmenu opcje związane z KSeF;
 • Zbiorcze e-Deklaracje. W opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Deklaracje i JPK dodano parametr, którym można ustawić używanie certyfikatu KiR Szafir, gdzie po jego zaznaczeniu jest inaczej obsługiwany certyfikat KiR. W oprogramowaniu certyfikatu KiR (Crypto Card Manager) należy jeszcze ustawić w „PIN-y” trwały kod PIN QSCD, żeby program DGCS System nie pytał o PIN przy każdej wysyłanej e-deklaracji.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano sprawdzenie, czy można zamknąć poszczególne otwarte okna (zakładki) przed zmianą bazy danych. Sprawdzenie polega na wyświetleniu komunikatu, jeśli w oknie mogą być niezapisane dane. W takiej sytuacji są dostępne opcje:
  – zapisania danych;
  – anulowania dodawania lub edycji;
  – pominięcia zmiany bazy danych.

  Sprawdzenie dotyczy okien:
  – danych firmy;
  – edycji szablonu umowy;
  – edycji pozycji listy płac;
  – edycji składników definiowalnych;
  – generowania świadectwa pracy;
  – umów o pracę;
  – umów cywilnoprawnych.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.