Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.21 r230322. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono zaznaczanie znacznika „Wysłana na adres e-mail” w kartotece faktur VAT oraz w kartotece dokumentów sprzedaży po wysłaniu faktury z podglądu wydruku faktury;
  • W kartotece faktur VAT oraz w kartotece dokumentów sprzedaży dodano kolumnę z datą i godziną wysyłki e-maila oraz ostatni lub kilka ostatnich adresów, do których został wysłany wydruk;
  • Usprawniono zapisywanie danych do bazy danych w przypadku wystawiania np. paragonu z dokumentem KP i nie zainicjowanym numerze KP;
  • Dodano obsługę pytania (parametr dostępny w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Magazyn → Sytuacja, gdy występują braki ilościowe na dokumencie) o skutek magazynowy w przypadku realizacji faktury końcowej do zaliczki i braku stanu magazynowego.

Moduły księgowe:

  • Import z Subiekta. Przy imporcie danych z Subiekta dodano generowanie rozrachunku dla typów dokumentów oznaczonych jako: RS, KRS, RZ i KRZ.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.