Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.26 r230418. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Zablokowano możliwość wprowadzenia kompensaty bez podania numeru kompensaty;
 • W opcji Przelewy → Wyciągi bankowe → Wczytaj z pliku dodano ostrzeżenie o podwójnej próbie wczytania tego samego wyciągu w przypadku jeżeli w danej bazie danych istnieje taki sam numer wyciągu bankowego dla danego konta bankowego.

Moduły księgowe:

 • Uaktualniono API dla integracji z KSeF;
 • Przy generowaniu deklaracji VAT-UEK w oknie „Wybierz”, gdzie jest opcja wybrania deklaracji do korekty dodano wyświetlanie pola „Uwagi”;
 • Zmieniono wygląd okna „Słownik lat rozrachunkowych”, który jest dostępny w opcji Konfiguracja → Lata rozrachunkowe. Okno podzielone jest na 2 części. Tabela górna to lata rozrachunkowe, gdzie nie definiuje się już współczynnika VAT oraz dolna tabela, gdzie definiuje się współczynnik VAT Jeżeli dla jakiegoś roku nie ma zdefiniowanego współczynnika VAT, to do wszystkich wyliczeń VAT brana jest domyślna wartość równa 1;
 • Dodano rozróżnianie pomiędzy osobą prawną i osobą fizyczną w opcji Konfiguracja → Dane firmy do deklaracji. Dodano także poprawne wypełnianie wszystkich pól adresowych;
 • Import z Subiekta (moduł dodatkowy). Przy imporcie z Subiekta zablokowano możliwość wyboru katalogu – można wybrać jedynie plik.

Moduły Kadry i Płace:

 • Usprawniono obliczanie pracowniczych list płac w sytuacji, gdy istnieje lista wypłacana w tym samym miesiącu (wg daty wypłaty) z co najmniej jednym składnikiem definiowalnym ze zmiennością “Stawka godzinowa”;
 • Wprowadzono zmiany w raporcie umów obowiązujących na dzień:
        – usprawniono pobieranie danych do raportu w sytuacji, gdy istnieje kilka wersji danego pracownika,
        – usprawniono sortowanie danych,
        – ulepszono wygląd komórek w kolumnach tabeli: “Pracownik”, “Data zatrudnienia” / “Data zwolnienia”, “Data od”, “Data do”.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.