Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.28 r230528. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Przy imporcie wyciągu bankowego z pliku MT940 dodano sprawdzanie numeru oraz daty wyciągu bankowego.

Moduły magazynowe:

 • Przy edycji faktury WNT i zmianie kursu waluty dodano pytanie czy przeliczyć VAT do odliczenia;
 • Usprawniono generowanie pliku JPK FA w wersji 4 o domyślne oznaczanie pola „P18A” jako „false”;
 • Usprawniono objaw zawieszania się programu w przypadku pracy wielostanowiskowej przy akceptacji wystawienia dokumentu na kilku stanowiskach jednocześnie;
 • Dodano wyświetlanie „uwag” w kartotece wydań, oraz dodano możliwość wyszukiwania danych po takiej kolumnie.

Moduły księgowe:

 • Dodano nową wersję schematu (3-0E) dla wysyłki e-Deklaracji CIT-8 wer.32;
 • Usprawniono import dokumentów w walucie zaimportowanych ze Scanye;
 • Zmieniono sposób generowania rozliczeń międzyokresowych. Jeżeli “data księgowania” jest późniejsza niż “data od”, to pozycje rozliczenia międzyokresowego w miesiącach od “daty od” do “daty księgowania” generowane są w miesiącach z “daty księgowania”;
 • Usprawniono zapisywanie podpisów dla e-sprawozdań finansowych w przypadku podpisania e-sprawozdania dwoma lub większą ilością podpisów;
 • Dodano nową wersję e-deklaracji NIP-2 wer.15 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Usprawniono generowanie typu konta przy przenoszeniu BO z BZ. Wprowadzono sprawdzenie, czy zapisy na kontach są zgodne z definicjami w bieżącym roku:
      – jeżeli w poprzednim roku obrachunkowym definicja konta ustawiona jest na SBA, to w bieżącym roku nie może być założone inne konto syntetyczne niż SBA,
      – jeżeli w poprzednim roku obrachunkowym definicja konta ustawiona jest na ANA, to w bieżącym roku nie może być konto syntetyczne SBA,
      – jeżeli któryś z dwóch warunków nie spełnia zgodności definicji konta, to nie jest generowane takie księgowanie w BO.
  Oczywiście, jeżeli nie ma kont w planie kont w bieżącym roku, to zostaje funkcjonalność dodania takich kont do planu kont w bieżącym roku i wygenerowanie księgowania na nich w BO.

Moduły Kadry i Płace:

 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o osobach, dla których data zatrudnienia jest po dacie zwolnienia;
 • Dodano nowy raport “Raport czasu pracy od/do”, dostępny w menu “Raporty”;
 • Zmodyfikowano obliczanie danych czasu pracy w oknie czasu pracy w sytuacji, gdy dla danego pracownika nie było wcześniej obliczonych danych czasu pracy;
 • Usprawniono zerowanie czasu pracy pracownika bezpośrednio po przeliczeniu czasu pracy;
 • Dodano nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23.05.2023. Wzór jest dobierany na podstawie daty dokumentu – od daty 23.05.2023 jest stosowany nowy wzór. W nowym świadectwie pracy są uwzględnione zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 26.04.2023. Na świadectwie są zawarte informacje o:
      – nieobecności “Siła wyższa w rodzinie” – w pkt 6 nowy ppkt 1;
      – nieobecności “Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie” – w pkt 6 nowy ppkt 3;
      – wpisie “Praca zdalna okazjonalna” – w pkt 6 nowy ppkt 10.

  W pkt. 6 pozostałe podpunkty zostały odpowiednio prze-numerowane.

  W pkt. 6 w ppkt 6 (dotychczasowy pkt 6 ppkt 4) dostosowano treść do nowych przepisów dotyczących podstawy prawnej urlopu rodzicielskiego. Ze względu na wyłączenie zasady o udzielaniu urlopu rodzicielskiego zawsze w wielokrotności tygodni, zmieniono wypełnianie wymiaru urlopu rodzicielskiego tak, aby był wypełniany w pełnych tygodniach i pozostałych dniach.

 • W świadectwie pracy w pkt 6 ppkt 7 zmieniono format wymiaru (czasu) urlopu wychowawczego na “x miesiąc(e) y dni”, np. “w wymiarze 2 miesiące 2 dni”.

Moduły Środki trwałe:

 • Usprawniono drukowanie polskich znaków na raportach po zapisie do pliku PDF.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.