Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.31 r230705. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono obliczanie pól 100, 101, 106 i 107 w deklaracji CIT-8 wer.32.

Moduły Kadry i Płace:

 • Usprawniono sprawdzanie, czy wartość składnika „Podstawa miesięczna” jest niższa od wartości obliczonej od minimalnego wynagrodzenia;
 • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń obowiązującą od 01.07.2023 w wysokości 23,50 zł;
 • W ustawieniach płacowych wprowadzono nowe wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.07.2023 włącznie:
  • „Minimalne wynagrodzenie” – w wysokości 3600,00 zł brutto;
  • „Próg minimalnej wpłaty podstawowej uczestnika” w ustawieniach płacowych PPK – w wysokości 4320,00 zł (czyli 120% minimalnego wynagrodzenia).
   Przy obliczeniach składki zdrowotnej dla właścicieli i wspólników (kartoteka pracowników – zakładka „Podstawa zdrowotna właściciel”), dla zasad ogólnych minimalna podstawa za okres od 8/2023 (na podstawie dochodów z 7/2023) do 1/2024 jest nadal przyjmowana w kwocie 3490,00 zł. Dla karty podatkowej, dopuszczalna podstawa za rok 2023 to nadal 0,00 lub 3490,00 zł.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.