Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.32 r230712. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • W definicji towaru dodano pole “netto” dla wagi;
 • Usprawniono drukowanie informacji o oryginale / kopii w wezwaniu do zapłaty / ostatecznym wezwaniu;
 • Dodano parametr pozwalający na podpowiadanie ostatniej lokalizacji towaru przy wprowadzaniu dokumentu zakupu/przyjęcia;
 • Usprawniono działanie drukarek fiskanych skonfigurowanych przez serwery M2M;
 • Dodano automatyczne podpowiadanie kursu waluty względem dnia wystawienia.

Moduły księgowe:

 • Przy dodawaniu zapisu w księgowości umożliwiono w pierwszej kolejności dodanie PDF-a do repozytorium;
 • Usprawniono pobieranie danych firmy do deklaracji z GUS.

Moduły Kadry i Płace:

 • W oknie członków rodziny pracownika dodano do formularza pole “Kraj”;
 • Dodano obsługę kodu pocztowego dla adresów zagranicznych przy generowaniu dokumentów: ZUA, ZZA i ZCNA. W sytuacji, gdy w adresie zameldowania/zamieszkania/do korespondencji kraj jest inny niż Polska, w stosownych częściach adresowych ww. dokumentów nie zostanie wypełnione pole p1, a do pola p8 trafi ciąg znaków w formacie:
  (kod ISO kraju)-(kod pocztowy) np.: CZ-12345.
  Jeśli kraj w adresie to Polska lub nie ustawiono kraju, dokumenty będą generowane tak jak dotychczas. W częściach adresowych pole p1 zostanie wypełnione kodem pocztowym (bez myślnika), a pole p8 nie zostanie wypełnione;
 • W oknie członków rodziny pracownika ulepszono wygląd formularza oraz usprawniono przechodzenie kursorem między polami formularza;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono zapamiętywanie danych w polu “Status ubezpieczenia zdrowotnego” w sytuacji, gdy wartość była automatycznie podpowiedziana po zaznaczeniu lub odznaczeniu pola “Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu”;
 • W oknie danych członków rodziny pracownika ulepszono wygląd przycisków;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono dodawanie wpisów klawiszem F1 i usuwanie wpisów klawiszem Delete w sytuacji, gdy zaznaczono osobę w tabeli członków rodziny;
 • W oknie członków rodziny pracownika dodano zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem danych klawiszem Delete podczas edycji danych;
 • W oknie członków rodziny pracowników usprawniono wyświetlanie pytania, czy usunąć dane członka rodziny pracownika;
 • W oknie członków rodziny pracownika usprawniono edycję numeru PESEL.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.