Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.33 r230808. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dodano raport „Stan magazynu według ilości” – bez rozbijania na cenę przyjęcia czy stawkę VAT;
 • Poprawiono komunikat przy realizacji zamówienia z menu Zamówienia w przypadku ustawienia parametru w słowniku Kontrahentów ustawiony był parametr „blokada sprzedaży, gdy przeterminowane zaległości”;
 • W oknie Asortyment dodano wyświetlanie kolumny z nazwą oznaczenia towaru i opisem;
 • Moduł dodatkowy Handlowcy – przy edycji dokumentu sprzedaży i zmianie kontrahenta program podpowiada handlowców / pracowników dla nowego kontrahenta.

Moduły księgowe:

 • Dodano możliwość wprowadzenia i sprawdzania operacji cyklicznych.
  Opcja pozwoli na weryfikację czy w danym zakresie dat wykonaliśmy już księgowania, które występują w danej firmie. Przy księgowaniu danego zapisu można wybrać „Operacja cykliczna” i wstawić jej parametry począwszy od: „Daty od”; „Daty do”; „cykliczności”; pól, które mają podlegać pod weryfikację: „kontrahent” lub „zdarzenie gospodarcze”. Na podstawie powyższych parametrów program stworzy plan cykliczny dla ustawionych zapisów. Sprawdzenie księgowań wykonanych z danym parametrem będzie można wykonać w raportach kontrolnych, gdzie po wywołaniu raportu zaprezentowana zostanie lista realizacji księgowań cyklicznych w okresie „Od – Do” oraz wyświetli się lista z polami: „Kontrahent”; „Opis”; „Ilość pozycji planowana”; „Ilość pozycji zaksięgowana”;
 • Poprawiono wartość minimalnej składki zdrowotnej z 324 na 314,10 od lutego 2023 do stycznia 2024 r.
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktur korygujących sprzedaży wynikających z faktur końcowych zaliczkowych w przypadku, gdy we wzorcu ustawiony jest dodatkowy warunek księgowania jako stawka podatku;
 • Przy pobieraniu danych firmy do deklaracji z GUS, jeżeli jest to osoba fizyczna, to pole daty urodzenia pozostawiono puste, aby użytkownik sam uzupełni pole. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione to zapisanie danych nie będzie możliwe;
 • W narzędziach administracyjnych poprawiono komunikat z INFORSystem na DGCS System;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury WNT z magazynu kwoty VAT do odliczenia. Jeżeli kwota VAT do odliczenia jest większa, niż obliczony VAT należny, to brana jest kwota obliczonego VAT należnego jako kwota VAT do odliczenia;
 • W rozliczeniach międzyokresowych w momencie likwidacji dodano dodatkową pozycje do rozliczeń. Gdy wpiszemy likwidację rozliczenia to powstanie nowa pozycja w rozliczeniu dostępna do zaksięgowania w miesiącu, w którym dokonano likwidacji i z kwotę równą sumie wszystkich zlikwidowanych pozycji;
 • Zmieniono schemat podpowiedzi dat w oknie dodawania rozliczenia międzyokresowego.
  Najczęstszy przypadek: „Data do” podpowiadana jest jako rok później niż „Data od”. Jeżeli zmieniana jest „Data od”, która jest późniejsza niż „Data do” to program pozwoli na taką zmianę i zmieni również „Datę do” na taką samą datę;
 • Przy automatycznym księgowaniu, gdzie wyświetlana jest informacja, że taki dokument najprawdopodobniej istnieje dodano informacje, jaki to dokument (nr dokumentu i data dokumentu).

Moduły Kadry i Płace:

 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji PIT-11 wer. 29 w wersji 2-0E;
 • W oknie umów o pracę usprawniono anulowanie edycji umowy lub aneksu do umowy;
 • W oknie umów o pracę usprawniono anulowanie dodawania umowy lub aneksu do umowy;
 • Usprawniono przenoszenie treści między stronami umowy o prace/aneksu;
 • Usprawniono obliczanie wartości składników „Składki ZUS nieobniżające podstawy naliczenia podatku” i „Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)” przy ponownym obliczaniu danej pozycji listy płac;
 • Usprawniono sprawdzanie wymiaru etatu przy obliczaniu wartości składnika „Podstawa miesięczna” podczas liczenia pracowniczych list płac;
 • Usprawniono obliczanie podstawy naliczenia PPK po zmianie wartości składnika „Równowartość diet w PLN zwolniona ZUS” lub „30% diet zwolniona z PIT” podczas liczenia pracowniczych list płac.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.