Zaznacz stronę

Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.34 r230823. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Przy wystawianiu faktury zakupu z dok. PZ przy błędzie zapisu zabezpieczono program przed dodaniem kolejnego rozrachunku do dokumentu (dublowanie rozrachunków).

Moduły księgowe:

 • Interfejs z Scanye – dodano obsługę generowania wielu rozrachunków (osobne rozrachunki dla netto i VAT), gdy we wzorcu księgowania jest więcej księgowań na konta rozrachunkowe;
 • Interfejs z Scanye – rozszerzono o pobieranie kursu i daty kursu z API Scanye i według tych danych księgowanie faktur walutowych.
  Jeżeli jednak z jakiś przyczyn dla faktur walutowych nie byłoby tych danych w interfejsie, to pozostawiono stary sposób wyboru kursu i daty kursu do księgowania;
 • Interfejs z Scanye – w przypadku braku danych np. jednej z dat przy imporcie ze Scanye w komunikacie dodano informację, o który dokument chodzi;
 • Usprawniono wygląd okna „Dodaj konto bankowe kontrahenta” przy dodawaniu wyciągu bankowego;
 • W zakładce „Operacje cykliczne” usprawniono zaznaczanie wiersza po edycji lub usunięciu danego wiersza.

Moduły Kadry i Płace:

 • Usprawniono drukowanie informacji o urlopach wychowawczych w raporcie dni zasiłkowych;
 • W menu “Raporty” dodano opcję “Raport niepełnosprawności”. Raport pobiera pracowników, którzy mają niepełnosprawność we wskazanej dacie. Dane do raportu są pobierane na podstawie informacji z kartoteki pracowników – z zakładki “Dane personalne oraz o zatrudnieniu” z opcji “Niepełnosprawność” – “Szczegóły”;
 • Usprawniono drukowanie polskich znaków na umowie o pracę przy zapisywaniu do pliku PDF;
 • W raporcie nieobecności (“Raporty” – “Raport nieobecności”) dodano możliwość wyboru nieobecności, które mają trafić na wydruk. Można wybrać jeden lub wiele typów nieobecności. Domyślnie jest zaznaczona opcja “-DOWOLNA-“;
 • W menu “Raporty” dodano opcję “Zatrudnieni pracownicy”. Raport prezentuje dane pracowników z zaznaczeniem w polu “Aktywny”, wg dat zatrudnienia i zwolnienia. Umożliwia filtrowanie wg: daty, działu, grupy oraz płci (“Wszyscy” / “Kobieta” / “Mężczyzna” / “Nie podano”);
 • Zaktualizowano słownik kodów zawodów do wersji KZiS (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności) obowiązującej w roku 2023. Podczas uruchamiania programu zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie kodów zawodu w formularzu w kartotece pracowników, na zakładce “Dane personalne oraz o zatrudnieniu” w polu “Kod zawodu”;
 • Wprowadzono zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń obowiązujące od 05.08.2023 r.
 • Wprowadzono zmiany w typach nieobecności obowiązujące od 05.08.2023. Dla nieobecności “Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie” ustawiono kod ZUS na 131 oraz dodano nowe typy nieobecności:
  • “Urlop rodzicielski ZA ŻYCIEM 70%” z kodem ZUS 337;
  • “Urlop rodzicielski ZA ŻYCIEM 81,50%” z kodem ZUS 337;
  • “Urlop rodzicielski NIEPRZENASZALNY 70%” z kodem ZUS 338.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ