Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.35 r230920. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono wyświetlanie waluty w kartotece dokumentów kasowych po wystawieniu faktury w walucie obcej płatnej gotówką;
 • Dostosowano program do zmian w przepisach dotyczących sposobu wystawiania faktur zaliczkowych (art. 106b ust. 1a ustawy o VAT).
  Przy wybraniu typu dokumentu “Faktura” na zakładce „Nabywca / Odbiorca” można ustawić datę zaliczki;
 • Usprawniono działanie „metody kasowej” po wystawieniu korekty faktury płatnej gotówką lub innym sposobem płatności sugerującym rozliczenie dokumentu;
 • Dodano obsługę wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, w których towary wydawane na fakturę WDT-TT muszą zostać wybrane z konkretnego przyjęcia, które zostało dokonane na podstawie faktury WNT-TT;
 • Usprawniono wyświetlanie statusów zamówień w panelu „Niezrealizowane zamówienia” przy wyłączonych uprawnieniach i przy przelogowaniu użytkownika.

Moduły księgowe:

 • Dodano obsługę automatycznego księgowania dla dokumentów: WNT-TT, WDT-TT i ich korekt na jednej bazie danych oraz przenoszenia danych pomiędzy bazami danych przy pomocy plików *.XML;
 • W uproszczonych księgowościach przy standardowym generowaniu planu kont ustawiono znacznik korekty za złe długi 90 dni;
 • Usprawniono zapamiętywanie zaznaczonego wiersza w zakładce Wyciągi bankowe i Wzorce księgowania po przejściu na inną zakładkę;
 • Dodano pasek postępu w przypadku dodania księgowania z użyciem wzorca przeksięgowania;
 • W module Ryczałt dodano raport “Zestawienie przychodów wg kontrahenta”. W parametrach raportu można wybrać kontrahenta i na wydruku wskazane zostaną pełne dane kontrahenta wraz z NIPem;
 • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie podatnika” w przypadku, gdy w danych firmy wprowadzono zbyt dużo danych;
 • Przy włączonej “metodzie kasowej” usprawniono rozliczanie korekt zmniejszających;
 • Usprawniono odświeżanie tabelki z kontrahentami na zakładce: „Noty odsetkowe” po rozliczeniu dokumentu i przejściu na już otwartą zakładkę „Noty odsetkowe”.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.