Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Płace (DOS / Windows) – 2.40

Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem. Wprowadzono zmiany:

  • Dodano nowe deklaracje: PIT-11 wer.29, PIT-4R wer.13, PIT-8AR wer.13, PIT-0 wer.28, PIT-D wer.31;
  • Wprowadzono przychody z zasiłków macierzyńskich nieopodatkowanych – pole 113;
  • Przychody z zasiłków macierzyńskich nieopodatkowanych uzależniono od kodu 311 w kolumnie Ksp (Kod świadczenia przerwy);
  • W zestawach PIT-11 dodano możliwość wysyłki deklaracji PIT-11 do adresata poczty mailowej pod warunkiem wprowadzenia adresu poczty w PRACOWNICY\F2-Korekta\Pozostałe dane\E-mail.

Sprawdź wszystkie zmiany

Wymagana współpraca z modułem Zbiorcze e-Deklaracje od wersji 24.01 r240103.

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.