1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniły organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Od 1 marca interpretacje indywidualne wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.

Tym samym zmieniły się również:

Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji

Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Wzory wniosków o wydanie interpretacji

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej.

Zasady wnoszenia opłat od wniosków

Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.
Numer konta jest również dostępny na nowych wzorach wniosków.

Jednolita informacja podatkowo-celna
KIS przejął dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewnia jednolitą informację podatkową i celną. Klienci nadal mogą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

Od 20 lutego 2017 r. pod powyższymi numerami telefonów można uzyskać informację o KAS. W tym celu, po połączeniu z numerem infolinii, w systemie zapowiedzi głosowych należy wybrać cyfrę sześć.

Strona internetowa Krajowej Informacji Skarbowej znajduje się pod adresem www.kis.gov.pl.

Źródło Ministerstwo Finansów