2250 zł brutto, czyli około 1634 zł netto. Tyle wynosić będzie minimalna pensja w nadchodzącym roku. Jest to niewiele mniej, niż domagali się przedstawiciele związków zawodowych, którzy chcieli, aby minimalne płace wynosiły 2255 zł brutto.

Wzrośnie również „godzinówka”

Od stycznia z 13,70 do 14,70 zł wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych.

Płaca minimalna a średnie wynagrodzenie

W naszym kraju blisko 1,5 miliona osób, czyli około 13% pracujących na pełny etat otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Przedstawiciele związków zawodowych opowiadają się za tym, aby najniższa pensja krajowa wynosiła minimum 50% średniego wynagrodzenia. Według prognoz w 2019 roku będzie ona stanowić około 47% przeciętnej pensji.

Co roku pensje coraz wyższe

Płaca minimalna z roku na rok sukcesywnie wzrasta. Jeszcze 10 lat temu (w 2008 roku) najniższa krajowa wynosiła zaledwie 1126 zł brutto, czyli około 845 złotych netto.

Największy wzrost na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia nastąpił między rokiem 2008 i 2009, między 2016 oraz 2017, a także obecnie, kiedy minimalne wynagrodzenie podwyższono aż o 150 zł brutto.