Jeżeli upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie i dana wierzytelność nie została zapłacona to podstawa obliczenia podatku:

 

  1. u sprzedawcy może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta,
  2. u nabywcy – podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego poprzez wyksięgowanie z kosztów.