Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.40 r231116 Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Usprawniono wyświetlanie komunikatów na komputerach z systemem Windows i Linux.

Moduły księgowe:

 • Na raporcie „Rozliczenie roczne ryczałtu” zmniejszono rozmiar czcionki dla pol kwotowych z 8 na 7, tak aby możliwa była prezentacja większych wartości;
 • Usprawniono edycję wzorca księgowania w przypadku edycji tylko pola z numerem konta analityki;
 • W raporcie wiekowania należności okres “powyżej 180 dni” został rozdzielony na dwa okresy: “od 181 do 365 dni” i “powyżej 365 dni”;
 • Na wydruku „KPiR” zmieniono prezentację daty w kolumnie 2: jeżeli jest księgowanie na kol 7 lub kol 8 to jest to data księgowania, a w pozostałych przypadkach jest to data dokumentu.

Moduły Kadry i płace:

 • Usprawniono tworzenie i zapisywanie pozycji list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych dla osób z długim imieniem lub nazwiskiem;
 • Dodano sprawdzanie, czy określono koszty przed zapisaniem umowy cywilnoprawnej;
 • Ograniczono ważność typu nieobecności “Urlop opiekuńczy specjalny COVID-19” do 31.12.2022 włącznie;
 • W oknie list płac usprawniono odświeżanie danych na zakładce “Karta wynagrodzeń” po usunięciu listy płac;
 • W kartotece pracowników ulepszono proponowanie zmiany kodu tytułu ubezpieczenia po zmianie statusu osoby:
  –      po zmianie statusu na “Uczeń” program proponuje kod tytułu ubezpieczenia 0120xx;
  –      po zmianie statusu na “Zleceniobiorca” program proponuje kod tytułu ubezpieczenia 0411xx.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.