Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.01 r240103. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano możliwość wysyłania dokumentów na serwer KSeF w module Fakturowanie.

Moduły księgowe:

  • W module Ryczałt przywrócono możliwość wygenerowania raportu „Rozliczenie ryczałtu”.

Moduł Kadry i Płace:

  • Dodano aktualne wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.01.2024 r.;
  • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń na rok 2024 w wysokości 27,70 zł;
  • Dodano deklarację PIT-8AR wer.13 wraz z obsługą e-Deklaracji;
  • Dodano deklarację PIT-4R wer.13 wraz z obsługą e-Deklaracji;
  • Dodano możliwość wysłania deklaracji PIT-11 (29) oraz IFT-1/IFT-1R (16) na adres e-mail pracownika. Adres e-mail jest wczytywany z kartoteki pracowników podczas przygotowywania deklaracji do wysłania. Po wysłaniu deklaracji do serwera MF, można ją wysłać do pracownika. W tym celu należy przejść do kartoteki deklaracji wysłanych i użyć jednej z dwóch opcji:– wybrać deklarację z listy i kliknąć przycisk “Wyślij”, a następnie “Wybraną E-Deklarację na e-mail”;
    – zaznaczyć deklaracje (kolumna “Z”) i kliknąć przycisk “Wyślij”, a następnie “Zaznaczone E-Deklaracje na e-mail”.W menu “Konfiguracja” dodano opcję “Konfiguracja wiadomości e-mail dla deklaracji”. Wybranie tej opcji wyświetla okno, w którym można ustawić tytuł oraz treść wiadomości z deklaracją, a także włączyć pakowanie i szyfrowanie pliku z deklaracją wysyłanego jako załącznik do wiadomości.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.