Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.02 r240108. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono wyświetlanie numeru faktury przy wystawianiu faktur z dokumentu WZ;
  • Usprawniono zmianę kursu, wyświetlanie daty i tabeli kursowej w przypadku wystawiania faktur z dokumentu WZ.

Moduły księgowe:

  • Przywrócono generowanie raportu „Rozliczenie ZUS” w module KPiR.

Moduł Kadry i Płace:

  • Usprawniono podpowiadanie stosowania podatku zryczałtowanego na rachunkach do umów cywilnoprawnych;
  • Usprawniono wyświetlanie ostrzeżeń po zmianie ustawienia podatku zryczałtowanego na rachunku do umowy cywilnoprawnej;
  • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o braku danych w wymaganych polach adresu zamieszkania pracownika przy zbiorczym generowaniu deklaracji PIT-11.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.