Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.03 r240129. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dodano pytanie czy utworzyć kopię bezpieczeństwa przy przechodzeniu pomiędzy bazami w opcji Narzędzia → Zarządzanie bazami danych.

Moduły magazynowe:

 • W “Kartotece należności według kontrahentów” oraz w “Rozrachunki pełne” dodano przycisk “Drukuj rozrachunki zaległe”;
 • Dodano współpracę kolektora danych CIPHERLAB 8400 z oprogramowaniem NOVITUS – Inwentaryzator v.3;
 • Dodano zapamiętywanie oznaczeń dostaw VAT dla korekt faktur zaliczkowych i nowych typów zaliczek EXP i OSS.

Moduły księgowe:

 • Zaktualizowano wartość minimalnej składki zdrowotnej od lutego 2024 r. wynoszącą 381.78 zł.
 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji CIT-8ST wer.1 w wersji 2-0E.
 • Usprawniono import danych początkowych z ryczałtu DOS o import w stawkach 12%, 12,5% i 14%;
 • Usprawniono generowanie raportu „Rozliczenie roczne ryczałtu” w przypadku kwot powyżej miliona złotych;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-D wer.8;
 • Dodano nowy wzór deklaracji CIT-8 wer.33 za rok 2023 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dla wzorców księgowania faktur zaliczkowych EXP oraz OSS oraz ich korekt dodano kwoty Netto (z poprzedniej zaliczki);
 • Dodano checbox: „50% VAT” do odliczenia w oknie „Edytuj pozycję VAT”;
 • W opcji Narzędzia → Narzędzia Administracyjne → Rejestr VAT Sprzedaży dodano kolumnę „korekta”;

Moduł Kadry i Płace:

 • W oknie Konfiguracja → Ustawienia ogólne na zakładce Parametry dodano ustawienia certyfikatów do podpisu kwalifikowanego, dostępne w kategorii “Deklaracje i JPK”.
 • W oknie składników definiowalnych usprawniono usuwanie składników definiowalnych dla pracownika z poziomu zakładki “Siatka płac”.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, które zostały zmodernizowane w kolejnych latach po jednorazowym odpisie amortyzacyjnym.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.