Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.04 r240201. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano obsługę dodatkowych kodów kreskowych w oknie dodawania pozycji przy edycji dokumentów wydania i zamówień od klientów.

Moduły księgowe:

  • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury końcowej do zaliczki, faktury końcowej do zaliczki EXP i faktury końcowej do zaliczki OSS, które są wystawione w walucie;
  • Usprawniono działanie rozszerzonego mechanizmu numeracji paczki o cofanie numeracji dodatkowego numeru księgowego w paczce w przypadku, gdy edytujemy dany zapis i paczkę oraz, gdy usuwamy zapis z danej paczki.

 

    Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
    Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.