Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.05 r240207. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono edycję dokumentów PZ/PW o odpowiedni komunikat jeśli wpiszemy w pole „Numer dokumentu” taki sam numer źródłowy, który już istnieje i jest wystawiony na tego samego kontrahenta;
 • Wyświetlono poprawny komunikat w przypadku edycji zaksięgowanej faktury;
 • Umożliwiono wystawienie faktury bez VAT do paragonu w przypadku ustawionego trybu pracy „Firma nie jest płatnikiem VAT”.

Moduły księgowe:

 • Przy edycji symbolu typu operacji dodano komunikat o potrzebie zmiany typów operacji we wzorcach księgowania dla dokumentów kasowych i wyciągu bankowego w celu poprawnego księgowania pozycji według nowych typów operacji.

   Moduły Kadry i płace:

   • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po dodaniu lub edycji absencji w sytuacji, gdy absencja jest rozbijana na kilka miesięcy;
   • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po edycji absencji w sytuacji, gdy użytkownik zmienia miesiąc lub rok rozliczenia absencji;
   • Usprawniono eksport danych o składkach PPK dla osób zwolnionych w trakcie roku;
   • Dodano nową wartość zmiennej finansowej „Podstawa zdrowotna właściciel” na rok 2024 w wartości 7767,85 zł. Podstawę o wartości 6965,94 zł ograniczono w czasie do 31.12.2023. Nowa wartość jest uwzględniona w obliczeniach w zakładce „Podstawa zdrowotna właściciel” w kartotece pracowników.
   • Uwzględniono wyjątek przy obliczaniu podstawy i składki zdrowotnej właściciela przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych za styczeń 2024. W opisanej sytuacji minimalna składka wynosi 314,10 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna za styczeń 2024 wynosi nadal 3490 zł.
    • Dopiero od składek za luty 2024 przy opodatkowaniu podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych minimalna składka wynosi 381,78 zł, więc przy takiej składce minimalna podstawa zdrowotna wynosi 4242 zł.0
    • Dla osób współpracujących obliczanie wartości 75% następuje przy eksporcie do KEDU (RCA):
          – podstawa zdrowotna jest obliczana jako 75% zmiennej finansowej „Podstawa zdrowotna właściciel” na rok 2024 – standardowo 75% z wartości 7767,85 zł = 5825,89 zł;
          – składka zdrowotna jest obliczana jako 9% podstawy wymiaru składki – standardowo 9% z wartości 5825,89 zł = 524,33 zł.

   Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
   Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.