Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.06 r240220. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Rozbudowano tabele odsetek ustawowych o odsetki:
        – „za opóźnienia w transakcjach handlowych z podmiotami leczniczymi”,
        – „za opóźnienia w transakcjach handlowych bez podmiotów leczniczych”,
  oraz zmieniono zastosowanie ich w wystawianiu noty odsetkowej.

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono możliwość wystawienia faktury VAT marża z dokumentu WZ oraz wydruk wzorca dedykowanego dla faktury VAT marża;
 • Usprawniono podpowiadanie tabeli kursowej przy pierwszej zmianie kursu waluty przy włączonym parametrze: „Pobieraj tabele kursowe z NBP przy starcie modułu na tym stanowisku”;
 • Przy ustawionym parametrze „Zapisuj ceny sprzedaży w wybranym cenniku” usprawniono zapisywanie cen sprzedaży w cenniku po wystawieniu faktury zakupu z dokumentu PZ;
 • Na raportach „Wartościowe zestawienie korekt dokumentów (FZ, RR, WNT” oraz „Wartościowe zestawienie dokumentów zakupu” dodano numer źródłowy dokumentu.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono usuwanie zaksięgowanej kompensaty w przypadku, gdy kompensata zawierała np. skompensowaną jedną należność z wieloma zobowiązaniami, co po zaksięgowaniu daje kilka powiązań księgowań na kontach do jednej należności w tym jednym zapisie w dzienniku;
 • W słownikach wzorców księgowania i wzorców przeksięgowania dodano mechanizm pobierania wzorców z innych lat obrachunkowych;
 • Dodano nowe schematy plików XSD dla e-deklaracji CIT-8 wer.33 i CIT-D wer.8;
 • Usprawniono mechanizm sprawdzania księgowań w przypadku, gdy dodano nowy rok obrachunkowy przy otwartej zakładce „Sprawdzanie księgowań”;
 • Usprawniono generowanie pliku KEDU DRA, w przypadku gdy podatnik ma zapłacić minimalną składkę zdrowotną.

   Moduły Kadry i płace:

   • W oknie kariery w firmie dodano pola „NIP” i „REGON”, a także znacznik „Przejęcie art. 23(1) KP”. Informacja o przejęciu jest przenoszona na świadectwo pracy;
   • Usprawniono drukowanie polskich znaków w raporcie alarmów i przypomnień przy zapisywaniu do pliku PDF;
   • Ulepszono wygląd raportu alarmów i przypomnień;
   • Dodano przypomnienia o zwolnieniu z opłacania składek na fundusz pracy i FGŚP. Przypomnienia są wyświetlane podczas:
          – uruchomienia programu – jeśli osobie zacznie przysługiwać zwolnienie w bieżącym lub następnym miesiącu, ale w ustawieniach płacowych składnik „Skł. na fundusz pracy” lub „Skł. na FGŚP” ma niezerową wartość;
          – obliczania pracowniczych list płac i zapisywania rachunków do umów cywilnoprawnych – jeśli w dacie wypłaty listy płac / rachunku osobie przysługuje zwolnienie, ale ma naliczane składki na fundusz pracy lub FGŚP.
    Zwolnienie z opłacania składek na fundusz pracy i FGŚP przysługuje osobom od 55 (kobiety) / 60 (mężczyźni) roku życia, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ma 55/60 urodziny. Jeśli osoba 55/60 ma urodziny pierwszego dnia danego miesiąca, to zwolnienie przysługuje już od tego miesiąca.

   Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
   Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.