Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.08 r240320. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono dodawanie rabatów w słowniku “Rabaty”.

Moduły księgowe:

  • Usprawniono generowanie deklaracji PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 w przypadku dużych kwot przychodów i kosztów.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.