Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.09 r240328. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Przywrócono działanie uprawnienia do wymuszania numeru dokumentu w oknie głównym;
  • Przy imporcie z Magazyn Multi (DOS / Windows)  dodano import kodów GTU do słownika towarów i usług;

Moduły księgowe:

  • Dodano obsługę księgowania automatycznego z plików zewnętrznych na konta rozrachunkowe dla wielopoziomowych analityk;
  • Dodano kontrolę zgodności konfiguracji kont rozrachunkowych z planem kont przy księgowaniu z plików zewnętrznych;
  • Przy wysyłce deklaracji PIT-36 usprawniono komunikat w przypadku, gdy rozliczenie jest ze współmałżonkiem, a nie uzupełniono pola nr 2;
  • Usprawniono odświeżanie wierszy w przypadku, gdy ustawione jest sortowanie na tabeli w głównych zakładkach wszystkich modułów księgowych, rejestrów VAT sprzedaży, rejestrów VAT zakupu oraz w sprawdzaniu księgowań;
  • W raportach „wiekowania należności / zobowiązań – analiza” zmieniono opisy tytułu raportu oraz parametrów raportu;
  • W oknie „Sprawdzanie księgowań” dodano przycisk wyświetlający podgląd wydruku dokumentu zaksięgowanego automatycznie z innych modułów;
  • Deklaracje PIT-36 – usprawniono obliczanie pola 131.

Moduł Kadry i płace:

  • W oknach: list płac, edycji listy płac oraz kart wynagrodzeń dodano kolumnę „Nadgodziny 0%”, widoczną w zakładkach „Wszystkie” oraz „Kalendarz”. Nowa kolumna jest wypełniana na podstawie danych z okna czasu pracy. Nadgodziny 0% są uwzględniane podczas obliczania wartości składnika „Dodatek za nadgodziny”.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.