Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.10 r240408. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Usprawniono import z Excela jeżeli w arkuszu „Kody kreskowe” w kolumnę „DOMYSLNA_ILOSC” wstawiona zostanie wartość 0.
  • Umożliwiono przypisanie domyślnego magazynu do użytkownika.

Moduły księgowe:

  • Usprawniono generowanie e-Deklaracji CIT-8 w przypadku, gdy w pole 319 wpisana zostanie wartość „0” wówczas ta informacja nie jest przesyłana na serwer.

Moduł Kadry i płace:

  • Dodano przycisk klepsydry (umożliwiający wyświetlenie okna zmiany wartości w czasie) obok pola składki wypadkowej w zakładce „Ustawienia płacowe” w kartotece pracowników;
  • Usprawniono obliczanie składki wypadkowej w sytuacji, gdy zmieniono procent składki wypadkowej w kartotece pracowników.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.