Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.11 r240417. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  •  Przywrócono przechodzenie między magazynami po imporcie danych z programu Magazyn Multi;
  • Przywrócono możliwość importowania danych z Excela;
  • Usprawniono odświeżanie danych w panelu „Towar wg przyjęć” w przypadku, gdy wyszukany jest towar w asortymencie i zmieni się magazyn;
  • Usprawniono wczytywanie perspektywy użytkownika po zmianie użytkownika (przelogowaniu).

Moduły księgowe:

  •  Usprawniono edycję księgowania na koncie rozrachunkowym dla faktury zakupu automatycznie zaksięgowanej z Magazynu;
  • W słowniku „Wzorce księgowania” ukryto rozksięgowanie „Wg formatu podanalityk” w przypadku, gdy nie ma odpowiedniej licencji;
  • Usprawniono przenoszenie pola 31 z załącznika PIT-O do wysyłanej e-Deklaracji;
  • Usprawniono możliwość wygenerowania raportu „Wydruk księgi PiR dla RR” w przypadku, gdy użytkownik założy własne wzorce księgowań, gdzie jedno księgowanie jest podwójnie na tej samej kolumnie KPiR.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.