Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.12 r240506. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Zoptymalizowano szybkość zmiany kasy;
  • Dodano zapamiętywanie położenia oraz wielkość okna „Oznaczenia VAT” przy wystawianiu faktury końcowej do faktur zaliczkowych oraz w oknie „Korekta” w Kartotece dokumentów sprzedaży i wydań;
  • Na raporcie „Wydruk kontrahentów według grupy” dodano podział na kontrahentów należących do danej grupy;
  • Dodano komunikat po wybraniu opcji „Fiskalizuj” z poziomu kartoteki faktur VAT w przypadku, gdy jest problem z komunikacją z drukarką fiskalną;
  • Usprawniono działanie parametru wskazującego wspólną ścieżkę dla raportów i wydruków.

Moduły księgowe:

  • Usprawniono generowanie danych na raporcie: „Rozliczenie KPiR z grupowaniem wg właściciela od 01-07-2022” w polu „Narastająco” przy kolumnie 16;
  • Usprawniono edycję ręcznego księgowania wpisów w przypadku zmiany konta kontrahenta.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.