Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.13 r240523. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • W Słowniku kontrahentów na zakładce „Konta bankowe” dodano blokadę wprowadzenia pustego wiersza.

Moduły magazynowe:

 • Z raportu „Zestawienie dokumentów sprzedaży” dla parametru „Wszystkie” wyłączono dokumenty magazynowe: MM i WW;
 • Poprawiono komunikat przy próbie wpisania „Potwierdzenia odbioru” w przypadku zaksięgowania dokumentu;
 • Usprawniono zapamiętywanie ustawień wyszukiwania w opcji: „Kartoteka not odsetkowych” → „Dodaj pozycję”.

Moduł Kadry i płace:

 • Dostosowano dane kodów pokrewieństwa w oknie danych członków rodziny pracowników;
 • Na wydruku umowy o pracę zmieniono treść w pkt. 2. z „Termin rozpoczęcia pracy” na „Dzień rozpoczęcia pracy”, zgodnie z Kodeksem pracy;
 • Dodano nowy raport „Raport zaawansowany listy płac”, dostępny w menu „Raporty”;
 • Usprawniono zmianę daty kontekstowej bezpośrednio po edycji wartości zmiennych w czasie;
 • Usprawniono wybór danych z pól słownikowych przyciskiem „+/-„;
 • Dodano możliwość lokalnego zapisywania do pliku PDF dla skierowań na badania i oświadczeń o bezrobociu podczas pracy terminalowej w środowisku Winflector;
 • Usprawniono anulowanie dodawania umowy cywilnoprawnej w oknie umów cywilnoprawnych;
 • Usprawniono i przyspieszono obliczanie stażu pracy w kartotece pracowników.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.