Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.16 r240604. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Przywrócono możliwość zmiany daty przy pomocy wyboru za pomocą kalendarza.

Moduł Kadry i płace:

  • Zablokowano możliwość zapisania rachunku bez ewidencji godzin dla umowy cywilnoprawnej, której typ wynagrodzenia to stawka godzinowa;
  • Dodano wydruk listy płac z drukowaniem każdej pozycji na osobnej stronie dla zbiorczych list płac dla rachunków do umów cywilnoprawnych;
  • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o braku wybranej listy płac w sytuacji, gdy w oknie umów cywilnoprawnych na zakładce „Lista” użytkownik kliknie przycisk „Wydruki”, ale nie została wybrana żadna lista płac.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.