Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.18 r240626. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dodano możliwość wydruku odbiorcy na korekcie faktury wystawionej z zamówienia;
 • Usprawniono wydruk daty dokumentu dla faktur zaliczkowych i końcowych do zaliczek drukowanych pod systemem Linux.

Moduły księgowe:

 •  W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano możliwość podglądu dokumentu jako plik PDF;
 • Przywrócono możliwość księgowania dokumentów kasowych bez kontrahenta oraz księgowania BO kasy przez pliki XML;
 • Usprawniono zapamiętywanie położenia oraz rozmiarów okna „Księguj dokumenty z Subiekta – EDI (++)”;
 • Przywrócono komunikaty przy generowaniu pliku JPK, jeżeli serwer Ministerstwa Finansów zwróci błąd;
 • Rozszerzono komunikat przy imporcie plików danych z plików XML;
 • W domyślnej bazie danych zaznaczono księgowanie Wyciągów bankowych a odznaczono „Płatności kontrahenta” i „Płatności nasze”;
 • Usprawniono wyświetlanie okien rozrachunków, gdzie są wyświetlane opcje parowania rozrachunków przy minimalnej rozdzielczości 1024x768px.

Moduł Kadry i płace:

 • Dodano filtry „Dział”, „Grupa” i „Zakład” w oknie generowania listy obecności oraz filtr „Zakład” w oknie generowania zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w oknie statusu i parametrów PPK dla poszczególnych osób;
 • Usprawniono zapamiętywanie rozmiaru okna generowania listy obecności;
 • Ulepszono teksty podpowiedzi przy opcjach w oknie generowania listy obecności;
 • Ulepszono wyświetlanie komunikatów z prośbą o potwierdzenie usuwania umowy o pracę / aneksu do umowy o pracę;
 • Dodano zabezpieczenie przed zmianą zakładki bez zapisania danych podczas dodawania lub edycji umowy o pracę lub aneksu do umowy o pracę;
 • Dodano minimalną stawkę godzinową do umów zleceń obowiązującą od 01.07.2024 r. w wysokości 28,10 zł.
 • Dodano aktualne wartości zmiennych finansowych obowiązujące od 01.07.2024 r.
 • Do raportu nieobecności w oknie wyboru parametrów dodano pole „Aktywni”, umożliwiające filtrowanie po statusie pracownika („Wszyscy” / „Tylko aktywni” / „Tylko nieaktywni”). Domyślnie jest podpowiadana wartość „Wszyscy”;
 • Do raportu kartoteki pracowników dodano możliwość wyboru poszczególnych osób, dla których ma być wygenerowany raport.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.