Począwszy od 1 czerwca 2019 roku planuje się utworzenie nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej. W ten sposób rząd chce wprowadzić kolejny element projektu „100 zmian dla firm” i stworzyć formę prawną działalności dedykowaną innowacyjnym start-upom oraz innym młodym firmom poszukującym finansowania.

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ocenia, że w Polsce jest ok. 2,7 tysiąca podmiotów, w których przetwarzanie informacji i współczesne technologie stanowią kluczowy element ich działalności. „Wychodząc jednak z założenia, że nie należy ograniczać działalności start-upów do branży IT, należy przyjąć, że rzeczywista liczba przedsięwzięć typu start-up jest jednak znacznie wyższa” – przekonuje resort.

Do tej pory środowiska start-upowe wskazywały na szereg problemów, które ograniczały ich rozwój. W pierwszej kolejności należałoby w tym miejscu wymienić trudności w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, w pozyskiwaniu kapitału czy w likwidacji spółek w razie niepowodzenia całego przedsięwzięcia.

 

Cechy nowej spółki

„Nikt nie ma wątpliwości, że potencjał naszych start-upów jest ogromny. Wychodząc im naprzeciw i chcąc jak najwięcej korzystać z ich rozwiązań, proponujemy nową formę prowadzenia działalności w Polsce” – mówiła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

 

Najważniejsze cechy tego typu spółki to:

– Symboliczna złotówka kapitału na start. W związku z tym ułatwione jest dysponowanie zasobami spółki;

– Szybka rejestracja przez internet (w ciągu zaledwie 24 godzin za pomocą formularza; możliwa jest także rejestracja w urzędzie);

– Szerokie wykorzystanie współczesnych środków komunikacji elektronicznej w podejmowaniu uchwał czy odbywaniu zgromadzeń akcjonariuszy;

– Brak skomplikowanych wymogów organizacyjnych. Wystarczy bowiem tylko 1-osobowy „zarząd”. Nie ma zaś obowiązku tworzenia rady nadzorczej.

– Wkłady wnoszone będą w ciągu 3 lat od daty rejestracji (również w postaci pracy lub usług), czyli brak barier wejścia;

– Brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych dla przedsiębiorców obowiązków;

– Uproszczona i znacznie tańsza ewidencja akcji, prowadzona np. przez bank lub notariusza – możliwe jest wykorzystanie blockchainu do jej prowadzenia;

– Uproszczona jest likwidacja spółki poprzez przejęcie majątku i zobowiązań;

– Liczba akcji i pozycja w spółce nie musi wynikać wprost proporcjonalnie z tego, kto ile środków do niej wniósł. Akcje można wyposażyć w różnorodne prawa, np. zapewnić odpowiednią „siłę” akcjom założycielskim albo wyemitować akcje nieme dla inwestorów;

– Spora swoboda w kształtowaniu sfery organizacyjnej.

 

Prosta spółka akcyjna to świetne rozwiązanie dla start-upów i początkujących biznesmenów

 

Spółka z o.o., akcyjna czy prosta?

Obecnie przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić swoją działalność w formie spółki i w związku z tym korzystać z ograniczonej odpowiedzialności, mogą wybrać między spółką z o.o. i spółką akcyjną.

Ta pierwsza nie zapewnia jednak różnorodnych form prostej inwestycji w przedsięwzięcie. Jest to determinowane głównie brakiem możliwości utworzenia udziałów niemych, wymogiem formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi dla zbycia udziałów oraz z faktem, iż minimalna wartość nominalna udziału wynosi 50 zł.

Z kolei utworzenie i prowadzenie spółki akcyjnej jest stosunkowo drogie i skomplikowane.

Prosta spółka akcyjna w założeniu ma połączyć cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (proste i niezbyt kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej.

Zostaną wprowadzone mechanizmy, dzięki którym możliwe będzie wniesienie do niej wiedzy, pracy i usług bez kosztownych wycen na początkowym etapie. Możliwy będzie również alternatywny model zarządzania i nadzoru, oparty na założeniach rozpowszechnionego w krajach anglosaskich i romańskich systemu monistycznego.

 

Na przełomie roku przedstawimy nowe propozycje dla start-upów i na realizację przedsięwzięć biznesowych. Bądźcie z nami!

 

……………………..

Z projektem zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

Źródła: https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/zmiany-dla-firm/pakiet-100-zmian-dla-firm/, https://gotowespolki.pl/nowego-typ-spolki-kapitalowej-prosta-spolka-akcyjna/?gclid=Cj0KCQiA8_PfBRC3ARIsAOzJ2uprpQhpWENZz7yMZKHJKcZHWCUCsg1QCRASMuYoioRHcgFSFlo_mJEaAvIbEALw_wcB, https://mojafirma.infor.pl/spolki/spolki/prosta-spolka-akcyjna/2734667,Prosta-Spolka-Akcyjna-od-2019-r.html, https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/prosta-spolka-akcyjna-nowy-rodzaj-spolki-dla-startupow/1mv46xb, pap/interia/plportal.pl.