Dużymi krokami zbliżają się terminy rozliczeń deklaracji PIT. O czym powinniśmy pamiętać? Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami.

 

 

Deklaracje roczne PIT przez internet

Strona Pit.pl wskazuje na następujące rodzaje zeznań podatkowych, które można składać online: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-16. Dodatkowo możliwe jest również składanie deklaracji podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przydatne okażą się następujące dane: numer NIP, imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok podatkowy.

 

Rozliczamy rok 2018

W deklaracji wykazujemy tylko przychody za 2018 r., a nie za lata wcześniejsze czy późniejsze. Koszty uzyskania przychodu nie muszą być rozliczane w tym samym roku, co przychód. Dla kosztów autorskich można zastosować limit 85,528 zł, a nie połowę tej kwoty, jak rok wcześniej. Korzystniejsze są także zasady rozliczania ulgi dla krwiodawców oraz ulgi rehabilitacyjnej. Należy wypełniać tylko aktualne wzory deklaracji obowiązujące w roku 2019. Nie można zatem pracować na drukach z lat poprzednich.

 

Warto założyć Profil Zaufany

Profil Zaufany, dzięki któremu istnieje np. możliwość sprawdzenia stanu naszej deklaracji, możemy założyć  poprzez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Warunkiem jest posiadanie konta w następujących bankach: PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe lub konta na platformie Envelo. Drugą opcją założenia Profilu Zaufanego jest wypełnienie wniosku przez internet i podpisanie w punkcie potwierdzającym (jednym z bardzo wielu).

Dzięki Profilowi Zaufanemu m.in.: złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego, zarejestrujesz narodziny swojego dziecka, sprawdzisz swoje punkty karne, złożysz i sprawdzisz dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US, złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej, zgłosisz utratę dowodu osobistego, wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uzyskasz odpis aktu stanu cywilnego.

 

 

PIT w 2019 terminy

Deklarację PIT w 2019 r. składać należy do:

 

31 stycznia 2019 r. :

PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę)

PIT-19A (duchowni)

PIT-16A (karta)

PIT-28 (ryczałt)

 

30 kwietnia 2019 r.:

PIT-36 (działalność)

PIT-36L (liniowy)

PIT-37 (praca)

PIT-38 (giełda)

PIT-39 (nieruchomości)