Prowadzenie księgowości jest często przedstawiane jako jeden z najważniejszych problemów związanych z organizacją własnej działalności gospodarczej. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania, czy warto robić to samemu i z czym to się wiąże.

Nie ulega wątpliwości, iż do plusów takiego rozwiązania można zaliczyć oszczędności i bezpośredni wpływ na terminy rozliczeń oraz składania deklaracji podatkowych.

Koniecznie jednak należy sobie uświadomić konsekwencje takiej polityki. I to zarówno te natury praktycznej, jak i prawnej.

Z praktycznego punktu widzenia właściciel firmy musi sobie zadać pytanie, czy czas, który będzie musiał włożyć w merytoryczne podejście do tematu i aktualizację ogromu wiedzy, jest tych oszczędności wart!?

Musi być świadomy, jaki typ rozliczeń można lub trzeba wybrać, a także jakie prawa i obowiązki łączą się z każdym z tych typów. Ignorantia legis non excusat (nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem), jak mówi stare łacińskie powiedzenie. Urzędów skarbowych nie obchodzi przyczyna popełnienia błędów. Jeżeli właściciel firmy zdecyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, jest wówczas w pełni odpowiedzialny przed urzędami i sądami. Kary, jakie nakłada się na przedsiębiorców w Polsce, mogą zaś skutecznie zniechęcić do prowadzenia jakiejkolwiek działalności.

Ponadto może dojść do błędnego koła. Biznesmen skupi swoje siły i poświęci czas na pilnowanie terminów, prowadzenie rozliczeń, zapisywanie wszystkich transakcji, walkę z urzędami i sądami, a jego uwaga zostanie odwrócona od centrum generowania dochodów w firmie. W związku z tym samodzielnie prowadzona księgowość może wręcz zaszkodzić finansom przedsiębiorstwa.

Naprzeciw tym rozterkom wychodzi firma DGCS, która wraz ze swym oprogramowaniem dla firm i dla biur rachunkowych stanowi nieprzecenioną opcję na rynku. Najnowsze wersje programów dostosowane są do zmian, jakie wprowadziło RODO, a bieżące aktualizacje uwzględniają nieustannie zmieniające się przepisy i ustawodawstwo.

Co wyróżnia firmę? Poczytaj w tym miejscu.

Zapraszamy do kontaktu!