Pisaliśmy już w ostatnim czasie o „prostej spółce akcyjnej” i o tym, jak założyć spółkę z o.o. przez internet. W niniejszym artykule porównamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką cywilną.

 

Czas założenia

Wydaje się, iż przewagę ma tutaj spółka cywilna. Do jej założenia potrzeba minimum dwóch wspólników, którzy praktycznie w ciągu jednego dnia mogą załatwić wszystkie formalności, jak: zgłoszenie do CEIDG, wystąpienie o nadanie numeru REGON do właściwego urzędu statystycznego, założenie rachunku bankowego czy ewentualne zgłoszenia spółki do podatku VAT.

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja jest ze spółką z o.o., którą co prawda można zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego przez internet (czytaj artykuł: „Jak założyć spółkę z o.o. przez internet?”), jednak czas oczekiwania na zaakceptowanie takiego wniosku to w dalszym ciągu kilka dni.

Koszty powołania

We wspomnianym artykule pisaliśmy, iż online możemy zarejestrować tylko spółkę, w której na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wkłady pieniężne (minimalna kwota to 5000 zł, przy czym spółka może wykorzystywać te pieniądze do pokrywania wydatków). Jeśli zaś w celu pokrycia udziału chcemy wnieść do niej aport, rejestracji dokonujemy, wykorzystując tradycyjną ścieżkę, czyli podpisanie aktu notarialnego.

Należy ponadto uiścić opłatę sądową w wysokości 250 zł i 100 zł za wpis do rejestru. Przy zakładaniu spółki z o.o., o ile nie korzysta się z e-formularza S24, trzeba zapłacić prawnikowi za przygotowanie umowy lub aktu założycielskiego. Opłaty notarialne będą zaś uzależnione od tego, jak długa jest umowa spółki czy akt założycielski. Podatek PCC wynosi 0,5% od kapitału zakładowego.

W uproszczeniu można powiedzieć, że koszty założenia spółki przez internet to kwota rzędu 400 zł i więcej, zaś w sposób tradycyjny to minimum 1000-1500 zł.

Podatki i ZUS

Wspólnicy w spółce cywilnej płacą podatek dochodowy jak osoby fizyczne. Rozliczają się także na zwyczajowych zasadach ze składek ZUS-owskich.

Przy spółce z o.o. w pierwszej kolejności należy opłacić podatek CIT, a w drugiej udziałowcy są zobowiązani do opłacenia podatku PIT od wypłacanych sobie dywidend, czego nie można zaliczyć w koszty.

Duża przewaga spółki z o.o. w stosunku do spółki cywilnej ujawnia się za to w sferze opłat do ZUS-u. Udziałowcy tej pierwszej nie są zobowiązani do opłacenia składek. Jest tylko jeden wyjątek: gdy spółka z o.o. ma jednego udziałowca. Dodajmy, iż w przypadku dwóch udziałowców stosunek posiadanych udziałów w przykładowej wysokości: 99% do 1% jest często interpretowany przez urzędy jako próba ominięcia prawa. Dla bezpieczeństwa lepiej więc w analogicznych sytuacjach dzielić się udziałami przynajmniej w stosunku 95% do 5% lub jeszcze lepiej: 90% do 10%.

Koszty prowadzenia działalności

Tutaj wygrywa spółka cywilna, w której można prowadzić uproszczoną księgowość. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, co wiąże się oczywiście z wyższymi kosztami korzystania z usług księgowych, zaczynającymi się z reguły od 700 zł miesięcznie wzwyż. Ceny zależą od liczby pracowników i liczby oraz rodzaju dokumentów.

Odpowiedzialność

Jedną z największych, o ile nie największą zaletą spółki z o.o. jest fakt, iż wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń tylko z majątku spółki. Z kolei wspólnicy spółki cywilnej za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie i to całym swoim majątkiem. W skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, iż jeden ze współudziałowców zaciągnie kredyt, który spłacać będzie później inny ze wspólników. Dlatego, zakładając spółkę cywilną, w pierwszej kolejności powinniśmy się zastanowić, z kim chcemy to zrobić.

Podsumowanie

Jeśli szukasz prostych rozwiązań i niższych kosztów utrzymania, a także nie boisz się odpowiedzialności za zobowiązania spółki własnym majątkiem, załóż spółkę cywilną.

Jeśli zaś zależy Ci na bezpieczeństwie i uniknięciu opłacania składek ZUS, zdecyduj się na spółkę z o.o., która cieszy się ponadto większym zaufaniem kontrahentów. Te fakty powodują, iż statystycznie to spółka z o.o. cieszy się większa popularnością.