Nie tak dawno opisywaliśmy plany wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa „prostej spółki akcyjnej”, co ma nastąpić już za kilka miesięcy. W tym artykule natomiast skupimy się na tym, jak założyć spółkę z o.o. przez internet.

 

Rejestracja online: wymagania

Spółkę z o.o. można zarejestrować w uproszczony sposób przez internet (tzw. S24). Zawarcie umowy spółki nie wymaga wówczas formy aktu notarialnego. Online możemy zarejestrować jednak tylko spółkę, w której na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wkłady pieniężne (minimalna kwota to 5000 zł). Jeśli zaś w celu pokrycia udziału chcemy wnieść do niej aport, rejestracji dokonujemy, wykorzystując tradycyjną ścieżkę, czyli podpisanie aktu notarialnego. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru. Podczas rejestracji w trybie S24 każdy ze wspólników musi posiadać aktywne konto w systemie eMS i zarejestrować się w eKRS.

Jakie dane przygotować?


W procesie rejestracji przez internet oraz w przy podpisywaniu umowy spółki lub aktu założycielskiego powinniśmy mieć przygotowane następujące informacje:

  1. nazwę rejestrowanej spółki i jej dane adresowe;
  2. właściwy sąd rejestrowy według siedziby spółki;
  3. listę wspólników, członków organów zarządczych spółki oraz oddziałów (jeśli spółka nie jest jednoosobowa, to należy powołać zarząd);
  4. przedmiot działalności (wg kodów PKD);
  5. wysokość kapitału zakładowego;
  6. informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział;
  7. liczbę i wartość nominalną udziałów należących do każdego wspólnika.

Jak podpisywać dokumenty?

W systemie eKRS wszelkie dokumenty można podpisać przy użyciu podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub podpisu Profilem Zaufanym (zob. strona Profilu Zaufanego). Ciekawe, że Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w systemie bankowości elektronicznej banku zainteresowanej tym osoby.

Opłaty

Również opłat dokonujemy w systemie płatności elektronicznej. Należą do nich:

  1. a) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli opłata sądowa wniosku (250 zł);
  2. b) koszt ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł);
  3. c) ewentualna opłata manipulacyjna operatora płatności.

Warto również do wniosku dołączyć oświadczenie członków zarządu, iż wspólnicy wnieśli wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego. W przeciwnym wypadku trzeba będzie to zrobić w ciągu siedmiu dni w sądzie rejestrowym, uiszczając dodatkową opłatę w wysokości 40 zł.

Co dalej?

14 dni od dnia zawarcia spółki należy zapłacić podatek PCC-3. Jego stawka wynosi 0,5% wartości kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie NIP-8 należy złożyć w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS lub w ciągu 7 dni, jeżeli przedsiębiorca zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli spółka będzie płaciła VAT, należy z kolei złożyć odpowiedni wniosek na siedem dni przed pierwszą transakcją. Przy e-rejestracji obowiązuje zasada „jednego okienka”. Nie ma konieczności składania odrębnych wniosków do Urzędu Statystycznego, zgłoszenia do ZUS, a także zgłoszenia do urzędu skarbowego. A zatem… Do dzieła!

Czytaj także